پشتیبانی - یافتن پاسخ‌ها و راهنمایی

پاسخ‌های Travian

برای کسب آگاهی‌های بیشتر می‌توانید در این مجموعه عظیم از مسائل مربوط به Travian جستجو کنید. اطلاعات جامع و بی‌کران در خصوص بازی، قبایل، انواع نیروها، ساختمان‌ها، تاکتیک‌ها و بسیاری چیزهای دیگر!

همچنان سؤالی دارید که به آن پاسخ داده نشده است؟

اگر سروری که برای آن ثبت نام کردید را فراموش نموده‌اید، لازم نیست با بخش پشتیبانی مکاتبه نمایید. می‌توانید راحت و سریع راهنمایی‌هایی را در صفحه من سرور بازی‌ام را فراموش کرده‌ام بیابید.

To directly contact our Support, please head to the Support section of your game world.